06 Квітня 2020

Інформаційні матеріали на основі Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19згідно з Наказом МОЗ України від 16.06.2020 № 1411


Заходи з профілактики інфекцій та інфекційний контроль під час надання медичної допомоги пацієнту, який підлягає визначенню випадку COVID-19

Профілактичні заходи здійснюються працівниками та керівниками закладів охорони здоров’я, а також комісіями з інфекційного контролю.
Запобігання або обмеження передачі інфекції в закладах охорони здоров’я включають наступні етапи:

 • Раннє виявлення та контроль за джерелом інфекції.
  Данний етап передбачає впровадження клінічного сортування пацієнтів, яке включає раннє виявлення та негайне розміщення пацієнтів в ізольованій зоні, що є важливим заходом для швидкої ідентифікації, ізоляції та надання догляду пацієнтам, у яких є підозра на COVID-19.
 • Застосування стандартних запобіжних заходів для всіх пацієнтів.
  Стандартні заходи безпеки включають гігієну рук, етикет кашлю і респіраторну гігієну; використання засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) в залежності від ризику; запобігання травмуванню голкою або гострими предметами; безпечне поводження з відходами; санітарно-епідемічні заходи, 2 Продовження додатка 8 дезінфекцію та стерилізацію обладнання та білизни, що використовуються при догляді за пацієнтами.
 • Впровадження заходів, що направлені на запобігання передачі інфекції:
  Контактні та крапельні заходи безпеки, а також дотримання повітряних заходів безпеки під час аерозольгенеруючих процедур у разі підозри на COVID-19.
 • Здійснення адміністративного контролю.
  Адміністративний контроль включає наступні аспекти діяльності: створення стійких інфраструктур та заходів з ПІІК; навчання медичних працівників; навчання осіб, що надають послуги з догляду за пацієнтами; запобігання виникненню надмірної кількості пацієнтів, особливо у відділенні екстреної (невідкладної) допомоги; забезпечення регулярних поставок медичного обладнання та інше.
 • Здійснення санітарно-протиепідемічного та інженерного контролю.
  Данний етап передбачає контроль за базовою інфраструктурою медичних закладів. Дані підходи стосуються забезпечення належної вентиляції медичного закладу у всіх приміщеннях, а також належного їх очищення. Необхідно дотримуватися просторового розмежування, мінімум один метр між пацієнтом з підозрою на COVID-19 та іншими людьми. Обидва засоби контролю можуть сприяти у зменшенні поширення багатьох патогенів під час надання медичної допомоги.

Джерело


Раціональне використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) під час пандемії COVID-19

Профілактичні заходи необхідні медичним працівникам, аби захистити себе і запобігти інфікуванню та передачі збудника SARS-CoV-2 в закладах охорони здоров’я. До таких заходів, в першу чергу, відноситься використання засобів індивідуального захисту – вибір належного типу ЗІЗ, його доцільне використання та утилізація.

Засоби індивідуального захисту для медичних працівників

Порядок надягання і зняття ЗІЗ, відповідно до вимог захисту від інфекційного аерозолю або при проведенні аерозоль-генеруючих процедур при COVID-19

Порядок надягання і зняття ЗІЗ, відповідно до вимог захисту від крапельного та контактного шляхів зараження COVID-19

Різновиди ЗІЗ та їх використання медичними працівниками в залежності від типу медичного закладу

Типи ЗІЗ для медпрацівників у Амбулаторних, поліклінічних та консультативно-діагностичних відділеннях

зіз для медпрацівників у стаціонарному відділенні

Типи ЗІЗ для медпрацівників у епідеміологічних бригадах


Розрахунок необхідної кількості (запасу) ЗІЗ для забезпечення медичних працівників в період спалаху коронавірусної хвороби (COVID-19)

З метою визначення необхідної кількості ЗІЗ для бригади комісія з інфекційного контролю (далі – КІК) та інженер з охорони праці ЗОЗ повинні враховувати:

 • персональний склад бригади;
 • завдання, що покладені на кожного члена бригади;
 • можливий ступінь взаємодії кожного члена бригади з пацієнтом;
 • тривалість робочої зміни;
 • кількість перерв в робочій зміні;
 • розташування кімнати/палати для ізоляції пацієнта;
 • практику утилізації відходів та розташування місця для їх збирання;
 • місцезнаходження лабораторного підрозділу ЗОЗ та потенційну кількість необхідних лабораторних обстежень і досліджень;
 • стандарти операційних процедур з проведення медичних маніпуляцій;
 • наявність медичного обладнання та оснащення приміщень (наприклад, в залежності від того яке обладнання використовується можуть виникати додаткові ризики інфікування);
 • підготовку медичних працівників;
 • розподіл потоків пацієнтів в ЗОЗ;
 • місцезнаходження діагностичного підрозділу (наприклад, рентгенологічне відділення).

Розрахунок необхідної кількості (запасу) ЗІЗ для медичних працівників в залежності від типу медичного закладу

Розрахунок запасів ЗІЗ для амбулаторно-поліклінічних закладів

Розрахунок запасів ЗІЗ для стаціонарного відділення

Розрахунок запасів ЗІЗ для відділення реанімації та інтенсивної терапії


Рекомендації щодо проведення очищення та дезінфекції поверхонь в закладах охорони здоров’я в умовах надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)

Дані рекомендації направлені на зменшення ролі фомітів в передачі SARS-CoV-2 в закладах охорони здоров’я (далі – ЗОЗ).

 • Основні принципи очищення поверхонь
  Очищення поверхонь має передувати будь-якому процесу дезінфекції. Воно допомагає видалити мікроорганізми або значно зменшити їх кількість на забрудненій поверхні. Очищення здійснюється водою з милом або нейтральними миючими засобами шляхом механічної дії (чищення чи тертя).
  Очищення поверхонь слід здійснювати послідовно від найменш забруднених до найбільш забруднених областей та від вищих рівнів до нижчих. Підлогу необхідно очищати в останню чергу. Після використання, ганчірки мають бути ретельно продезінфіковані, бажано використовувати нові якомога частіше. Обладнання, яке використовують для приміщень, де перебувають пацієнти з COVID-19, повинне мати яскраве маркування та зберігатися окремо від іншого обладнання. Мийні розчини швидко забруднюються, що збільшує ризик переносу мікроорганізмів на кожну наступну поверхню. Тому слід замінювати мийний розчин якомога частіше.
 • Принципи дезінфекції поверхонь
  Розчини для дезінфекції необхідно готувати та використовувати, дотримуючись концентрації та часу експозиції відповідно до рекомендацій виробника. Занадто високі концентрації збільшують токсичний вплив на осіб, які контактують з розчином, та можуть пошкодити поверхні. Необхідно застосовувати достатню кількість дезінфекційного розчину, аби поверхні залишалися вологими на час експозиції, і дезінфекційний засіб міг знищити збудника.
 • Вибір дезінфекційного засобу
  При виборі дезінфекційного засобу для використання в закладі охорони здоров’я, слід враховувати його здатність впливати на вірус SARS-CoV-2, а також інші патогенні мікроорганізми, пов’язані з наданням медичної допомоги.
  Для досягнення зменшення навантаження вірусу SARSCoV-2 на поверхні, можуть бути застосовані наступні засоби для дезінфекції, які також є ефективними проти інших збудників, які мають вагоме значення в умовах закладів охорони здоров’я: етанол 70-90% та засоби на основі хлору.
 • Застосування хлорвмісних дезінфекційних засобів
  У розчинах гіпохлориту натрію активною діючою речовиною виступає недисоційована гіпохлорна кислота (HOCl), яка проявляє широкий спектр антимікробної активності. В залежності від концентрації, вона є ефективною проти різних поширених збудників. В умовах надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 рекомендована концентрація розчину гіпохлориту натрію становить 0,1%.
 • Безконтактні методи дезінфекції
  Проводити заходи дезінфекції всередині приміщень шляхом розпилювання дезінфікуючих засобів або фумігації з метою знищення вірусу SARS-CoV-2 не рекомендовано.
  Відкриті ультрафіолетові випромінювачі можуть використовуватися для дезінфекції повітря в закритих приміщеннях та поверхонь після використання дезінфекційних засобів за умов відсутності людей.
 • Безпечне використання дезінфекційних засобів
  При підготовці, розведенні та застосуванні дезінфекційних засобів слід виконувати рекомендації виробника щодо безпечного застосування засобу, та враховувати, що неможна змішувати дезінфекційні засоби різних типів.
  Працівники, які здійснюють очищення поверхонь, повинні носити відповідний комплект ЗІЗ, адже вони працюють у приміщеннях, де перебувають особи з підозрою або підтвердженим захворюванням на COVID-19. Окрім того, якщо не використовувати ЗІЗ під час приготування, дезінфекційні розчини мають високу концентрацію та, у разі тривалого використання, можуть мати негативний вплив на здоров’я працівника.

Джерело


facebook twitter instagram